Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Obrady Krajowej Rady Federacji

Krajowa Rada Federacji na tym samym posiedzeniu wybrała kol. Wiesławę Lichą , dotychczasową Wiceprzewodniczącą K R F na Przewodniczącą Krajowej Rady Federacji.

 oraz kol. Andrzeja Pieczyńskiego  członka K R F , Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Pracowników „OPTEX” S.A. na funkcję Wiceprzewodniczącego.W dalszej części obrad Pani Przewodnicząca zapoznała członków K R F z projektem nowej struktury OPZZ oraz  propozycją nowego układu  branż występujących w OPZZ.

 Zaapelowała też do związkowców o czynny udział w obchodach organizowanych przez OPZZ z okazji Święta 1-go Maja przebiegających w tym roku pod  hasłem „Przywróćmy godność pracy”.