Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

1 Maja


Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego oraz przedstawiciele zakładowych organizacji  związkowych naszych zakładów       wzięli      czynny udział    w manifestacji 1Majowej organizowanej przez OPZZ w Warszawie.