Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Petycja - Pomnik Włókniarek

W dniu 13.07.2017r. pod Urzędem miasta Łodzi spotkali się przedstawiciele organizacji - inicjatorów budowy" Pomnika Włókniarek"celem złożenia na ręce Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej  petycji wraz z listami podpisanymi przez mieszkańców popierających  inicjatywę budowy pomnika.