Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Związkowcy o społecznie odpowiedzialnym łańcuchu dostaw
27 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonych łańcuchów dostaw, zorganizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Uniwersytet w Oslo, Cicero Center for International Climate Research oraz Fafo przy współpracy Ministerstwa Rozwoju, Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce. OPZZ na konferencji reprezentowali: Wiesława Licha, przewodnicząca Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.
 
Koncepcja łańcucha dostaw obejmuje nie tylko źródła i miejsca pozyskania surowców, ale także dostawców tych surowców, produkcję samych wyrobów, ich dystrybucję oraz sprzedaż użytkownikowi końcowemu. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw uwzględnia więc nie tylko producentów i dostawców, ale także klientów.
 
Newralgicznym obszarem działania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw są kwestie społeczne, i to one najbardziej interesują związki zawodowe. Odpowiedzialne przedsiębiorstwa stale kontrolują, czy na każdym etapie dostarczania klientowi produktu firmy z nimi współpracujące nie naruszają np.: prawa pracy i praw człowieka, norm dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy czy wolności zrzeszania się. Związki zawodowe coraz częściej angażują się w ten monitoring i propagują, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, edukację dotyczącą odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, etycznych postaw i przestrzegania praw człowieka.
 
Podczas konferencji polscy i międzynarodowi eksperci w dziedzinie zrównoważonych łańcuchów dostaw, praw człowieka i etycznego biznesu dyskutowali o roli państwa i Unii Europejskiej w zapewnieniu etycznego łańcucha dostaw oraz o tym, co należy zrobić, aby zwiększyć odpowiedzialność firm w tym obszarze. Zastanawiali się, jak firmy mogą uwzględniać w swoich strategiach biznesowych działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i jakie przeszkody mogą spotkać na swojej drodze.
 
Rozmawiano ponadto o zarządzaniu łańcuchem dostaw w sektorze odzieżowym i obuwniczym, w tym o „Wytycznych OECD w zakresie zapewnienia należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno – odzieżowo - obuwniczym", we wdrożenie których angażuje się zrzeszona w OPZZ Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego.
 
Kluczowym punktem dyskusji był temat ryzyk społecznych i środowiskowych, które pojawiają się na każdym etapie łańcucha dostaw. W panelu dotyczącym społecznych aspektów łańcucha dostaw Norbert Kusiak z OPZZ mówił, jak wykorzystać partnerstwo społeczne i dialog społeczny do wzmacniania zrównoważonego łańcucha dostaw w kontekście praw pracowniczych i związkowych. Zachęcał ponadto do stworzenia w tym obszarze aliansu wielu interesariuszy i rozwiązania priorytetowych kwestii dotyczących praw pracowniczych w łańcuch dostaw.