Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi
W dniu 22 listopada 2017 r. Wiceprzewodniczący Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego – Andrzej Pieczyński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi podsumowującym działania prewencyjno - promocyjne realizowane w roku 2016 . Na uroczystości wręczone zostały nagrody dla Pracodawcy –najlepszego Organizatora Pracy Bezpiecznej, Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy , zwycięzcy konkursu Buduj Bezpiecznie . Zebranym została wygłoszona prelekcja ZUS na temat „Zmian wprowadzonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych- e-składka”. Federacja gratuluje wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzy dalszych sukcesów w przestrzeganiu warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.