Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Warsztaty dotyczące Wytycznych OECD


 


W Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce, w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r., odbyły się warsztaty dotyczące Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz mechanizmu składania skarg na przedsiębiorstwa wielonarodowe do Krajowych Punktów Kontaktowych OECD (KPKOECD).
Organizatorami warsztatów był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Fundacją Frank Bold oraz holenderską organizacją pozarządową SOMO. Dzięki uprzejmości organizatorów w warsztatach udział wzięła kilkuosobowa grupa przedstawicieli OPZZ w składzie: Wiesława Licha - przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego; Mirosław Listewnik- przewodniczący MOZ Gdańsk FZZPAiT PKP i rady powiatowej w Gdańsku; Hubert Glinka- przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Kierowców RP przy MZA Sp. z o.o. oraz Norbert Kusiak-ekspertOPZZ 
Wytyczne OECD w sposób kompleksowy obejmują m.in.: relacje pracownicze i przemysłowe, dostęp do informacji, prawa człowieka i ochronę środowiska. Odnoszą się do firm/spółek zależnych, dostawców, poddostawców, franczyzobiorców oraz innych partnerów biznesowych firm międzynarodowych. Rządy, które przyjęły Wytyczne mają obowiązek ustanowić mechanizm skargowy – Krajowe Punkty Kontaktowe. W Polsce KPK OECD utworzony został w 1998 roku, a od 2016 r. funkcjonuje w Ministerstwie Rozwoju.

Na warsztatach omówiono Wytyczne OECD i oparty o nie mechanizm wnoszenia skarg na działanie przedsiębiorstw ponadnarodowych. Dyskutowano na temat roli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w systemie Wytycznych OECD i możliwości współpracy z KPK OECD. Przedstawiciele OPZZ w dyskusji wskazali m.in. na konieczność zintensyfikowania działań promocyjnych KPK OECD w Polsce, szczególnie wśród związków zawodowych i migrantów zarobkowych np. z Ukrainy, oraz zaangażowania Rady Dialogu Społecznego w upowszechnianie Wytycznych. Opowiedzieli się za uniezależnieniem KPK OECD od Ministerstwa Rozwoju i wzmocnieniem jego zaplecza finansowego i organizacyjnego. Mamy świetne narzędzie służące do obrony praw pracowniczych. Musimy tylko nauczyć się z niego skutecznie korzystać – podkreślali związkowcy z OPZZ.