Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Zebranie branżowe Delegatów na Kongres OPZZ

W dniu 6 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongresowym Orle Gniazdo w Szczyrku odbyło się zebranie branżowe delegatów na IX Kongres OPZZ branży „Przemysł”. Ze strony Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego uczestniczyli wybrani przez Krajową Radę Federacji - delegaci w osobach W. Licha, G. Wesołowskiej i A. Pieczyńskiego. 

W przeprowadzonych w czasie posiedzenia wyborach w Branży Przemysł OPZZ, wyłoniono szefa branży, którym został Mirosław Grzybek , członków prezydium OPZZ, członków Rady OPZZ oraz członka komisji rewizyjnej OPZZ na kadencje 2018 – 2022.

Z ramienia Federacji NSZZ PL Przewodnicząca Wiesława Licha została wybrana członkiem Prezydium OPZZ na kadencję w latach w 2018-2022"