Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w dniu 20.04.2018 r.

Głównym tematem odbytego posiedzenia KRF w dniu 20.04.2018 r. były przygotowania do X Zjazdu Federacji NSZZ PL . Krajowa Rada Federacji przyjęła Uchwałę o zwołaniu X Zjazdu w dniu 26.10.2018r. Członkowie KRF przyjęli też Ordynacje Wyborczą Wyboru Delegatów na X Zjazd Federacji NSZZ PL oraz organów statutowych Federacji. Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha zapoznała KRF z przygotowaniami do mającego się odbyć 25 maja IX Kongresu OPZZ, natomiast Wiceprzewodniczący Federacji zapoznał członków KRF z przebiegiem bieżącej współpracy naszej Federacji ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich.