29 czerwca br. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialny biznes - odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia związane z należytą starannością w łańcuchach dostaw oraz ogłoszono polską wersję językową Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.

OPZZ na konferencji reprezentowali: Wiesława Licha, przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

Wiesława Licha, biorąca udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym ryzyk branżowych w łańcuchach dostaw, omówiła sytuację pracowników przemysłu lekkiego, podejmowane przez OPZZ i Federację działania na rzecz zapewnienia pracującym godnej pracy i płacy oraz wzmocnienia pozycji związkowców w przedsiębiorstwach, także prywatnych. Mówiła o złożonym przez OPZZ do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o związkach zawodowych i orzeczeniu Trybunału, który stwierdził, że ograniczenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne.

Przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wskazała także w swoim wystąpieniu, że przemysł lekki został zniszczony w okresie transformacji, w wyniku czego zamknięto wiele przedsiębiorstw. Pomimo, że produkowane w Polsce produkty są cenionym za granicą towarem eksportowym, nie przekłada się to na wysokość płac. Przemysł tekstylno-odzieżowy jest wciąż najniżej opłacanym sektorem polskiej gospodarki, jednocześnie zatrudniającym najwięcej kobiet. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sekcji produkcja odzieży w 2017 roku wyniosło 57% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dodała. Zauważyła, że Wytyczne OECD mogą wzmocnić pozycję pracowników i związków zawodowych w łańcuchach dostaw, ale niezbędne są działania promujące tę tematykę wśród pracodawców i pracowników.

W panelu dyskutowali ponadto:

  • Katarzyna Święcicka, dyrektor Izby Bawełny w Gdyni
  • Aleksandra Krysiak, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
  • Wioleta Serweta, przedstawicielka Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi