Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

X Zjazd Federacji NSZZ PL


 

W dniu 26 października 2018r w siedzibie Federacji w Łodzi odbył się X Zjazd Federacji NSZZ PL.

 

 Na obradach gościliśmy Przewodniczącego OPZZ Jana Guza, Przewodniczącego Branży „Przemysł” Mirosława Grzybka, Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego Marka Błaszczyka, Prezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan” -   Bogusława Słabego, Prezesa Stowarzyszenia Włókienników Polskich Elwirę Zarębę, Dyrektora Biura Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT Aleksandrę Krysiak, Dyrektora  Sanatorium „Włókniarz” Jerzego Pamułę, Dyrektora Ośrodka Hotelowego „Prząśniczka” Iwonę Banach. W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani przez zakładowe organizacje związkowe.  Przewodniczący  OPZZ Jan Guz wręczył  srebrne odznaki „Zasłużony dla OPZZ” - Kol. Grażynie Boryckiej, Elżbiecie Bill-Bukowieckiej, Bożenie Łatkowskiej, Zbigniewowi Rudnickiemu i Grażynie Wesołowskiej. Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności Federacji  w latach 2014-2018 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z tego okresu. Udzielił absolutorium ustępującemu Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Radzie Federacji. W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję Przewodniczącej Federacji ponownie powołano Wiesławę Lichą, Wiceprzewodniczącą  została Grażyna  Wesołowska, a funkcję  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powierzono Elżbiecie Bill-Bukowieckiej.

Na  członków Krajowej Rady Federacji wybrano:

1. Babik Marcela           -Biał. Wykończ. Tkanin Sp. z o.o. w  Andrychowie

            2. Budzowski Edward  - „Stradom” Częstochowa

            3.  Durnoga Grzegorz   - Sanatorium „Włókniarz” Busko Zdrój

            4. Gabara Bogusław    - ENKEV Polska S.A. Łódź

            5. Golanowska Małgorzata – Fabryka Firan i Koronek „Fako” S.A. Łódź

            6. Krawętkowska Grażyna  - Wólczanka SHIRTS MANUFACTURING Sp. z o.o. Ostrowiec  Św.

            7. Kupny Waldemar      - „Haft” S.A. Kalisz

            8. Łatkowska Bożena     - Instytut Włókiennictwa Łódź

            9. Muśko Paweł             -Biał. Wykończ. Tkanin Sp. z o.o. w Białymstoku

          10. Pieczyński Andrzej   - Z-dy „Optex” S.A. Opoczno

          11. Piekarec Danuta      - Z.O. „Bytom” Tarnowskie Góry

          12. Rudnicki Zbigniew    -ZUE „Zeltech” S.A. Łódź

          13. Zmuda Gabriela       - P.O. „Modus” Bydgoszcz

 

               Do  Komisji Rewizyjnej wybrano:

 

           1. Borycką Grażynę        -  Sanatorium „Włókniarz” Busko – Zdrój,

           2. Król Hannę                  -  Z.O. ”Bytom” Tarnowskie Góry

           3. Rudzińską Wiesławę -  Wólczanka SHIRTS MANUFACTURING Sp. z o.o. Ostrowiec  Św.

           4. Wykę Bożenę             - ZPO „Modar”  Sp. z o.o. Staszów

                                                                             

 Przyjęto zmiany w Statucie Federacji oraz Program Działania na lata 2018-2022 .