Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rdy Federacji

W dniu 13 grudnia 2018roku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji  z udziałem zaproszonych gości : Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” Jerzego Pamuły, Głównej Księgowej   Sanatorium „Włókniarz”  Lidii Wrony , Księgowej OHW „Prząśniczka”  Iwony Jakubczyk  oraz byłego długoletniego Radcy Prawnego Włodzimierza Zawiszy. Obrady poświęcone były 35 rocznicy powołania Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego oraz 113 rocznicy   rozpoczęcia  działalności branżowych związków zawodowych  pracowników przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego w Polsce  , które powstały w dniu 15 grudnia 1905 roku .Przewodnicząca kol. Wiesława Licha przedstawiła  historię ruchu związkowego  w tym naszej Federacji ,zwracając szczególnie uwagę na działania związkowe, które są ciągle aktualne dziś tak samo walczymy o dobry byt każdego pracownika , wyższą płacę, poprawę  warunków pracy oraz przestrzeganie prawa pracy.