Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Szkolenie PIP 

 

 

W dniu 19.02.2019r. w siedzibie Federacji odbyło się szkolenie Państwowej Inspekcji  .

Zgodnie z oczekiwaniami naszych związkowców  omówione zostały między innymi poniższe problemy:

- Najnowsze zmiany w ustawie o Związkach Zawodowych po 1 stycznia 2019r.- obowiązki i prawa  zakładowych organizacji związkowych,

- Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej przechowywanie – przepisy obowiązujące od

 1 stycznia 2019r.zmiany w Kodeksie Pracy.