Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji

 


W dniach 14-16.03.2019r. r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Federacji  w Busku Zdroju .  W posiedzeniu wzięli udział Dyrektorzy  Sanatorium "Włókniarz" oraz  Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Sanatorium " Włókniarz" –Anna Olszewska . Głównym celem posiedzenia wyjazdowego było zapoznanie członków Krajowej Rady Federacji z obiektem oraz bazą zabiegowo-rehabilitacyjną . Członkowie Krajowej Rady Federacji zostali oprowadzeni  przez Dyrektora Tadeusza Gryca  po obiekcie zapoznając się ze    zmianami  jakie dokonały się w Sanatorium oraz trwającymi pracami budowlanymi na terenie.           

W trakcie obrad Dyrektorzy Jerzy Pamuła ,Tadeusz Gryc oraz Michał Maj  zapoznali członków Krajowej Rady Federacji z bieżącymi problemami dotyczącymi zarówno problemów administracyjnych jak i leczniczych. Zaznaczyli, iż działalność sanatorium opiera się  w 57% na leczeniu kuracjuszy komercyjnych pozostali to kuracjusze finansowani przez NFZ .
W trakcie obrad Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha przekazała członkom Krajowej Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej bieżące informacje o pracach OPZZ  oraz Federacji. Wiceprzewodnicząca Grażyna Wesołowska przedstawiła uczestnikom informację o pracach remontowo-budowlanych w OHW "Prząśniczka" w Arturówku. Członkowie Krajowej Rady Federacji  w wyniku głosowania jawnego podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia  naszej Federacji do Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce.    Przewodnicząca Federacji po omówieniu spraw bieżących i podziękowaniu gospodarzom zakończyła obrady.