Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Krajowa Rada Federacji


 

Posiedzenie KRF otworzyła Przewodnicząca  Wiesława Licha, witając członków KRF, członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach Dyrektora  Sanatorium ”Włókniarz” Jerzego Pamuły,  Dyrektora OWH „Prząśniczka” Iwony Banach, Głównej księgowej w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju – Lidię Wronę. Następnie zapoznała członków KRF z przewidywanym porządkiem obrad. Głównym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie Sprawozdania finansowego Federacji za rok 2019 , omówienie i przyjęcie prognozy budżetu Federacji na 2020 r.

Następnie Przewodnicząca zapoznała  członków KRF z bieżącymi pracami OPZZ. Wyjaśniła, też, że powodu pandemii nie mogło się odbyć planowane na dzień 20 marca posiedzenie KRF, na której mielibyśmy szansę zapoznania się z poczynionymi inwestycjami w sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju. Prezydium Federacji w miesiącu kwietniu na zaproszenie dyrekcji sanatorium uczestniczyło w spotkaniu ze związkami zawodowymi, na którym  podpisane zostało porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego -Tarcza antykryzysowa. Z  powodu pandemii został odwołany wyjazd związkowców z okazji „Dnia Włókniarza” do Mielna,  jak i odwołano obchody Święta 1-go Maja. Następnie  Dyr. OWH „Prząśniczka ”oraz Dyr. Sanatorium „Włókniarz”   przedstawili członkom KRF bieżącą  sytuację  w okresie epidemii.

Członkowie KRF poinformowali o sytuacjach  w ich zakładach pracy powstałych z tytułu pandemii, o obniżaniu wynagrodzeń z uwagi na zmniejszenie wymiaru czasu pracy, przymusowych urlopach dla załóg  oraz możliwościach dofinansowań dla zakładów.