Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Seminarium "Równość na rynku pracy

 

W dniach 25-26 września  Przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego – Wiesława Licha brała udział w seminarium „Równość na rynku pracy”. Podczas seminarium zorganizowanym przez OPZZ, szukaliśmy  odpowiedzi na pytanie, jak związki zawodowe powinny działać na rzecz bardziej sprawiedliwego dla kobiet środowiska pracy.

Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja przez Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renatę Górną wyników ankiety na temat mobbingu, molestowania i dyskryminacji w pracy, pokazujących doświadczenia i wiedzę kobiet w powyższych kwestiach porównując rok 2011do 2020 roku.

Omawiane były przyczyny niskiej w porównaniu do mężczyzn i kobiet w innych krajach Unii Europejskiej, aktywności zawodowej Polek.