Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Wizyta w Brukseli

Delegaci  Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego jako Przedstawiciele Konfederacji z wizytą  w Brukseli
Na zaproszenie Sekretarza Generalnego federacji Unii Europejskiej IndustriAll   Luc Triangle w dniach 25 – 26 października 2021  r. członkowie delegacji Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w składzie: Wiesława Licha, Grażyna Wesołowska oraz Małgorzata Golanowska,  jako  przedstawiciele Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce przebywali z wizytą w Brukseli. 
W trakcie spotkania poruszano tematy dotyczące    aktualnej sytuacji przemysłu związanej z transformacją energetyczną, europejskim  zielonym ładem, neutralnością klimatyczną,  elektro-mobilnością, redukcją  55 % emisji CO2 do 2030 roku. Sekretarz Generalny  Luc  Triangle w swoim wystąpieniu podkreślił, że wszystkie przemiany muszą odbyć się z poszanowaniem pracowników. Są to trudne wyzwania, które  będą miały wpływ na miejsca pracy w przemyśle i dlatego jako związkowcy musimy być przygotowani na  nadchodzące zmiany. 
Ekologiczna transformacja to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale przede wszystkim wyzwanie społeczne dla milionów pracowników, których ona dotyczy. Jeżeli nie uda nam się przeprowadzić sprawiedliwej transformacji, zagrożona będzie regionalna i polityczna spójność Europy. 
Uczestnicy delegacji  mieli  także okazję zwiedzić Europarlament, spotkać się z europosłem Markiem Baltem i europosłanką - byłą Premier Ewą Kopacz. Wizyta miała również symboliczny wymiar potwierdzenia naszej  przynależności do Unii Europejskiej,  w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych.