Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY FEDERACJI

W Busku Zdroju w sanatorium „WŁÓKNIARZ" odbyło się kolejne posiedzenie KRF.
Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do XI Zjazdu Federacji . Została podjęta uchwała o organizacji Zjazdu w dniu 27 października br. W celu przygotowania propozycji do Programu Federacji została powołana Komisja Programowa  w składzie :  Waldemar Kupny, Zbigniew Rudnicki, Grażyna Krawętkowska, Wiesława Rudzińska, Wiesława Licha oraz Grażyna Wesołowska , której powierzono funkcję przewodniczenia tej komisji. Powołana także została Komisja Statutowa, która opracuje propozycje zmian w statucie Federacji. W jej skład weszli: Bogusław Gabara, Grzegorz Durnoga, Małgorzata Golanowska, Marcela Babik, Zbigniew Rudnicki, Grażyna Wesołowska i Wiesława Licha jako przewodnicząca tej komisji. Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha poprosiła także nowo powołaną Dyrektor OWH „Prząśniczka" Panią Iwonę Jakubczyk o zapoznanie członków KRF z sytuacją  w ośrodku w Arturówku. Następnie Dyr. Sanatorium „Włókniarz"  Jerzy Pamuła przekazał informacje o bieżącej sytuacji w sanatorium, uzupełnieniem tego wystąpienia były informacje przekazane przez Dyrektorów Tadeusza Gryca i Michała Maja.

Kolejnym tematem posiedzenia były omawiane przygotowania do X Kongresu OPZZ i związane z nimi wybory delegatów  na zebranie branżowe. W trakcie pobytu w sanatorium członkowie KRF mieli możliwość zapoznania się z poczynionymi inwestycjami w sanatorium oraz pracami modernizacyjnymi,  w szczególności podziwiano nowo wybudowany basen  wraz z  zapleczem.

Zdjęcia