Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Obchody Święta Pracy 2022 Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego wzięła udział w zorganizowanym przez OPZZ wydarzeniu z okazji Święta Pracy, które odbyło się w Warszawie pod hasłem Pokój, praca Bezpieczeństwo!
Federację NSZZ Przemysłu Lekkiego reprezentowała Wiceprzewodnicząca Federacji NSZZ PL Grażyna Wesołowska wraz z Związkowcami z zakładu RUNOTEX w Kaliszu.
Pierwszy maja to święto pracy, ale należy też pamiętać o problemach, z jakimi borykają się pracownicy. Żyjemy nadal w czasie pandemii, a dodatkowo od lutego tego roku musimy zmierzyć się z wojną za naszą wschodnią granicą.
Polskim pracownikom i pracownicom żyje się coraz gorzej, rosną koszty utrzymania, pensje nie wystarczają do pierwszego. Dlatego mówimy dość drożyźnie i bieda-płacom! 
OPZZ przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów apel z pytaniami: kiedy polscy pracownicy będą wynagradzani adekwatnie do swoich kwalifikacji, kiedy znikną kłopoty z dostępem do opieki zdrowotnej, kiedy pracownicy doczekają się emerytur stażowych nagradzających ich długoletni trud pracy, czy reforma edukacji będzie inwestycją we wszechstronną wiedzę, samodzielność myślenia i kreatywność młodych Polek i Polaków? 
Godnych wynagrodzeń potrzebują wszyscy! Pracownicy przemysłu lekkiego, nauczyciele, którzy podjęli się nauczania i polskich i ukraińskich dzieci, kolejarze, metalowcy, hutnicy, górnicy, pracownicy służby zdrowia, psychologowie, urzędnicy, pracownicy sądów, poczty czy handlu. 
Wszyscy pracujący zasługują na szacunek. 
Chcemy pracy, chcemy adekwatnej płacy, chcemy godnie żyć.

Zdjęcia