Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

SPOTKANIE BRANŻY PRZEMYSŁ OPZZ
 

W dniach 10-11 lipca 2022 r. w Wałbrzychu odbyło się spotkanie Branży Przemysł OPZZ, w którym uczestniczyli członkowie Rady Branży oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. W spotkaniu tym uczestniczyła też Przewodnicząca naszej Federacji – Wiesława Licha. Pierwszy dzień poświęcony był szkoleniu w temacie „Dialog społeczny w Polsce możliwości, problemy i wyzwania” oraz omówieniu najważniejszych problemów branży „Przemysł”, które szczegółowo omówił przewodniczący tej branży Mirosław Grzybek. Omówiono także min.  stan dialogu społecznego oraz wyzwania stawiane przed branżą związane z polityką klimatyczną, założeniami zielonego ładu, transformacją, elektro-mobilnością, zachowaniem miejsc pracy. Poruszono też tematy bieżące związane z drożyzną, wysoką inflacją, sytuacją w ruchu związkowym, brakiem odpowiedniej polityki przemysłowej prowadzonej przez rząd. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście  wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Posłanka na Sejm RP Agnieszka Dziemianowicz Bąk oraz Andrzej Otręba przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.
W drugim dniu uczestnicy dzięki Konfederacji Pracy OPZZ działającej w Toyota Motor Manufactoring Poland SA, zwiedzili wałbrzyski zakład Toyoty zapoznając się z procesem produkcji silników i skrzyń biegów oraz warunkami pracy i zasadami BHP w zakładzie, który jest  jednym z najnowocześniejszych zakładów motoryzacyjnych w Polsce, oferującym nowoczesne przekładnie do samochodów hybrydowych.  

 

Zdjęcia