Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

XI Zjazd Federacji NSZZ PL zakończył obrady

ZJAZD FEDERACJI NSZZ PRZEMYSŁU LEKKIEGO 

W dniu 27 października 2022 r w siedzibie Federacji w Łodzi odbył się XI Zjazd Federacji NSZZ PL. Na obradach gościliśmy Przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego Branży „Przemysł” Mirosława Grzybka, Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego Marka Błaszczyka,  Prezesa Stowarzyszenia Włókienników Polskich Ireneusza Chabrowskiego, Dyrektora Biura Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT Aleksandrę Krysiak, Dyrektora Ośrodka Hotelowego „Prząśniczka” Iwonę Jakubczyk, Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” Jerzego Pamułę,  W Zjeździe wzięło  udział 44 delegatów  wybranych  przez zakładowe organizacje związkowe.  Przewodniczący  OPZZ Andrzej Radzikowski  wręczył  odznaki „Zasłużony dla OPZZ” I stopnia dla  - Kol. Grzegorza Durnogi oraz Andrzeja Pieczyńskiego, Odznakami II stopnia zostali odznaczeni  Elżbieta Bill-Bukowiecka, Grażyna Borycka, Bożena Łatkowska, Zbigniew Rudnicki, Grażyna Wesołowska. Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha w uznaniu zasług wręczyła Odznaki „Zasłużony dla Związków Zawodowych Federacji NSZZ PL”  Małgorzacie Golanowskiej, Grażynie Krawętkowskiej, Dorocie Kolasa oraz Krzysztofowi Włodarczykowi.

 Zjazd przyjął „Program Działania na lata 2022- 2024” ,  Sprawozdanie z działalności Federacji  za  lata 2018-2022 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z tego okresu. Dokonano tez zmian w Statucie Federacji.  Zostało  udzielone  absolutorium ustępującemu Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Radzie Federacji. W wyniku przeprowadzonych wyborów  na funkcję Przewodniczącej Federacji ponownie wybrano Wiesławę Lichą, Wiceprzewodniczącą  została Grażyna  Wesołowska, a funkcję  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powierzono Elżbiecie Bill-Bukowieckiej.
Na  członków Krajowej Rady Federacji zostali wybrani:
 1.  Duniec Janusz                    -  Łukasiewicz łódzki Instytut Technologiczny
 2.  Durnoga Grzegorz             -  Sanatorium „Włókniarz” Busko Zdrój
 3.  Gabara Bogusław              - ENKEV Polska S.A. Łódź
 4.  Golanowska Małgorzata  - Fabryka Firan i Koronek „Fako” S.A. Łódź
 5.  Kaczmarska Beata             -  Z-d Odz. ”MODAR” w Staszowie
 6.  Krawętkowska Grażyna    - WSM FACTORY  Sp. z o.o.  Ostrowiec  Św.
 7.  Muśko Paweł                     - ANDROPOL  oddz.  w Białymstoku
 8.   Piekarec Danuta               - Z.O.  Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
 9.  Rudnicki Zbigniew            - ZUE „Zeltech” S.A. Łódź
 10.  Wiktorowicz Genowefa   - Z-dy „Optex” S.A. Opoczno
 11.  Zboińska Marzena          - F.F. i K. „HAFT” S.A w Kaliszu
 12.  Zmuda Gabriela                - P.O. „Modus” Bydgoszcz

Do   Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Borycką Grażynę        -   Sanatorium „Włókniarz” Busko – Zdrój,
2. Król Hannę                  -   Z.O.  Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
3. Rudzińską Wiesławę  -   WSM FACTORY  Sp. z o.o. Ostrowiec  Św.
4. Wyka Bożenę              -   Z-d O. „MODAR”  Sp. z o.o. Staszów
 

Zdjęcia