Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Przygotowania do X Kongresu OPZZ


 

W dniu 8 listopada 2022 r. odbyło się  w Warszawie zebranie Delegatów  branży „Przemysł”  na X Kongres OPZZ. W spotkaniu wzięły udział delegatki z Federacji NSZZ PL – Wiesława Licha, Grażyna Wesołowska , Grażyna Krawętkowska, Małgorzata Golanowska .
W pierwszej części spotkania zostały omówione projekty dokumentów kongresowych: program OPZZ  na lata 2022-2026, propozycje zmian w statucie OPZZ, porządek i regulamin obrad X Kongresu OPZZ, regulamin wyborów  Przewodniczącego OPZZ i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ.

W drugiej części  spotkania zostały przeprowadzone wybory na Przewodniczącego branży „Przemysł”, którym został Mirosław Grzybek . Wybrano tez z branży „Przemysł”  członków Prezydium ,  Rady OPZZ i Komisji Rewizyjnej OPZZ a także członków organów X Kongresu OPZZ   tj. Prezydium, Komisji Programowej, Komisji Statutowej , Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej do glosowań tajnych i jawnych .
Przewodnicząca naszej Federacji – Wiesława Licha została wybrana do Prezydium OPZZ.
 

Zdjęcia