Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji

W dniu 13 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Federacji. Przewodnicząca Wiesława Licha otworzyła posiedzenie witając przybyłych członków KRF i Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektora Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju Jerzego Pamułę. Na posiedzeniu z pośród ofert, które wpłynęły do Federacji, członkowie KRF dokonali wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe za lata  2022 i 2023. Następnie Przewodnicząca przekazała informacje z przebiegu X Kongresu OPZZ, w którym brały udział delegatki z naszej Federacji. Poinformowała też zebranych o swoim udziale w V Światowym Kongresie Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Wiceprzewodnicząca Federacji Grażyna Wesołowska przekazała informację ze spotkania Regionu Wschodniego IndustriAll Europe w Bratysławie.
Posiedzenie Krajowej Rady Federacji oraz Komisji Rewizyjnej było pierwszym posiedzeniem po wyborach na XI Zjeździe Federacji, w związku z powyższym wszyscy członkowie przedstawili się, informując z jakich zakładów pracy pochodzą i omówili sytuację w swoich przedsiębiorstwach. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Bill Bukowiecka zwróciła uwagę na dotychczasową niesystematyczność w płaceniu składek związkowych oraz apelowała, aby organizacje związkowe wywiązywały się z tego statutowego obowiązku. Na posiedzeniu przyjęto także Sprawozdanie Komisji Socjalnej złożone przez dotychczasową Przewodniczącą tej Komisji Małgorzatę Golanowską. Członkowie Krajowej Rady podjęli decyzję, że Komisja Socjalna w bieżącej kadencji będzie liczyła 5 członków i w tajnych wyborach wybrano do składu tej Komisji kol. Małgorzatę Golanowską, Grażynę Krawętkowską, Zbigniewa Rudnickiego, Genowefę Wiktorowicz oraz Marzenę Zboińską.

Zdjęcia