Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w Busku Zdroju

W dniach 23-25 marca 2023 r. w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Federacji NSZZ PL Wiesława Licha. Na obrady zostali zaproszeni Dyrektor sanatorium Jerzy Pamuła,z-ca Dyr.ds.Techniczno-Administracyjnych Tadeusz Gryc, Dyrektor ds.Lecznictwa Michał Maj, Główna Księgowa sanatorium Lidia Wrona oraz Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników FNSZZ PL Sanatorium „Włókniarz” kol. Urszula Strach.
Pierwsza część obrad była poświęcona sytuacji w sanatorium „Włókniarz”. Dyrektorzy sanatorium szczegółowo zapoznali członków Rady z bieżącą sytuacją w placówce, zwracając uwagę na wpływ pandemii na bieżące funkcjonowanie obiektu. Następnie członkowie KRF w tajnych wyborach wybrali na nową kadencję członków do Rady Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce. ZWybrane został Grażyna Wesołowska i Grażyna Krawętkowska. Zgodnie ze Statutem Konfederacji, Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha, wejdzie w skład Rady Konfederacji z tytułu pełnionej funkcji Przewodniczącej organizacji członkowskiej. Do Komisji Rewizyjnej Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce została wybrana Małgorzata Golanowska.
W pozostałej części obrad Przewodnicząca zapoznała członków Krajowej Rady z bieżącymi sprawami Federacji oraz pracami OPZZ.

Zdjęcia