Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Obchody Święta Pracy 1-go Maja

W imieniu Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wiązankę kwiatów pod
Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Łodzi składają:
Przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego Wiesława Licha oraz
Członek Krajowej Rady Federacji Zbigniew Rudnicki

Zdjęcia