Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Śródokresowa Konferancja IndustriAll Europe

Siła w Związkach
Silny głos dla pracowników przemysłowych w Europie
Śródokresowa Konferencja IndustriAll Europe
W dniach  od 30 maja do 1 czerwca 2023 r. odbyła się w Salonikach  Konferencja, w której wzięły udział poszczególne Konfederacje należące do IndustriAll Europe. Konfederację Związków Zawodowych Przemysłu
w Polsce z Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego reprezentowały:
-  Grażyna Wesołowska
-  Małgorzata Golanowska.
Spotkanie obywało się w następujących panelach:
- Zakończenie trwającego kryzysu wśród młodzieży,
- Kształtowanie teraźniejszości i budowanie przyszłości związków zawodowych poprzez włączenie młodzieży
- Prowadzenie rozmów: jak osiągnąć znaczące włączenie młodzieży do związków zawodowych
Luca Triangle - Sekretarz Generalny IndustriAll  Europe swoje wystąpienie poświęcił wyznaczeniu  nowych priorytetów IndustriAll Europe oraz procesowi odnowienia znaczenia związków zawodowych. 

Zdjęcia