Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Jubileusz 40-lecia powstania Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

Jubileusz 40-lecia powstania Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego 26 października 2023 r. minęła 40 rocznica pierwszego Zjazdu naszej Federacji. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w OWH „Prząśniczka” w Arturówku z udziałem gości zaproszonych , członków naszych organów statutowych - członków Krajowej Rady Federacji, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów z zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji. Na jubileusz przybyli następujący goście zaproszeni: kol. Przewodniczący OPZZ –Piotr Ostrowski, Wiceprzewodnicząca OPZZ kol. Barbara Popielarz, kol. Mirosław Grzybek Przewodniczący Branży Przemysł w OPZZ, Kol. Marek Błaszczyk-Przewodniczący Rady OPZZ Wojew. Łódzkiego, Pan Bogusław Słaby-Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Mody LEWIATAN, Pani Aleksandra Krysiak –Dyrektor Biura Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, Wiceprezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich Pani Maria Michalak i Elwira Zaręba, Dyrektorzy sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju- Pan Jerzy Pamuła i Tadeusz Gryc, Pani Dyrektor OWH „Prząśniczka” Małgorzata Markowska. Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha zapoznała zebranych z historią powstania Federacji, podkreślając zaangażowanie i aktywność działaczy związkowych , którzy w trudnych czasach pluralizmu związkowego byli zaangażowani w tworzenie nowego branżowego ruchu związkowego. Na ręce Prezydium goście przekazali wiele listów gratulacyjnych zawierających życzenia dla wszystkich działaczy związkowych tworzących historię tą minioną i tą obecną. Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z okazji 40 lecia przyznało dla Federacji zbiorową odznakę Honorową „Za Zasługi dla OPZZ” II stopnia w uznaniu szczególnych zasług na rzecz OPZZ wraz z życzeniami satysfakcji z podejmowanych decyzji, szerokich perspektyw, realizacji wszystkich postawionych celów oraz wszelkiej pomyślności. Kierownictwo OPZZ na wniosek Prezydium Federacji w uznaniu działalności związkowej przyznało „Odznakę Za Zasługi dla OPZZ” następującym aktywistom Federacji: Odznakę II stopnia otrzymali: 1. Bogusław Gabara Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników ENKEV Polska S.A. w Łodzi 2. Małgorzata Golanowska Przewodnicząca NSZZ Pracowników Fabryki Firan i Koronek „FAKO” S.A. w Łodzi 3. Grażyna Krawętkowska Przewodnicząca NSZZ Pracowników WSM FACTORY Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 4. Wiesława Licha Przewodnicząca Federacji NSZZ PL 5. Zbigniew Rudnicki Przewodniczący NSZZ Pracowników Zakładów Urządzeń Elektrycznych ZELTECH S.A. w Łodzi Odznakę I stopnia otrzymali : 1. Andrzej Milewski Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników Zakładów Urządzeń Elektrycznych ZELTECH S.A. w Łodzi 2. Wiesława Rudzińska Wiceprzewodnicząca NSZZ Pracowników WSM FACTORY Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Przez 40 lat istnienia Federacji uhonorowanych zostało za pracę na rzecz ruchu związkowego przemysłu lekkiego setki działaczy z naszych zakładowych organizacji związkowych i dziś podkreślając dorobek związkowy wyróżnionych osób, ich zaangażowanie w sprawy pracownicze i społeczne Prezydium Federacji przyznało odznakę „Zasłużony dla Związków Zawodowych Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego” Odznaczenie otrzymali: - Grzegorz Durnoga Członek Związku Zawodowego Pracowników Federacji NSZZPL Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju - Małgorzata Filipiak Sekretarz SNZZ Pracowników „WOLA” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli - Hanna Król Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Odzieżowych Tarnowskie Góry Sp. z o.o. - Bożena Wyka Przewodnicząca Niezależnego Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Odzieżowego „Modar” Sp. z o.o. w Staszowie - Gabriela Zmuda Przewodnicząca Międzyzakładowego NSZZ Pracowników „Modus” Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. w Bydgoszczy. Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszowego spotkania zostali zaproszeni na uroczystą kolację .

Zdjęcia