Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 
NSZZ Przemysłu Lekkiego
w dniu 19.01.2024 r. w „Prząśniczce” w Arturówku

 
Posiedzeniu KRF przewodniczyła   Wiesława Licha. Rozpoczęła obrady witając członków Krajowej Rady Federacji, członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości w osobach :  Dyrektorkę  OWH „Prząśniczka” w Arturówku –Małgorzatę  Markowską ,  Dyrektorów  Sanatorium ”Włókniarz” w Busku Zdroju - Jerzego Pamułę oraz Tadeusza Gryca  .  Zgodnie z przyjętym przez Krajową Radę Federacji Porządkiem obrad  Dyrektorzy  OWH „Prząśniczka” oraz  Sanatorium „Włókniarz”   omówili  bieżącą  sytuację  w  wymienionych ośrodkach. Przewodnicząca Federacji Wiesława Licha zapoznała także zebranych z sytuacją w Ośrodku „Albatros w Ustce. Następnie przypomniała o akcji OPZZ umożliwiającej skorzystanie przez związkowców zrzeszonych w naszej Federacji  z kart paliwowych umożliwiających tankowanie samochodów ze zniżką (na stacjach paliwowych Orlenu). Podała także nową kwotę odliczeń od podatku składki związkowej do 840 zł, nie jak w roku 2022  500 zł. Członkowie KRF poinformowani zostali o możliwościach pracy w powołanych przez OPZZ zespołach problemowych. Przewodnicząca poinformowała  też o nadchodzących uroczystościach  powstania OPZZ , które odbędą się w dniu 25 listopada 2024 r.
Na koniec obrad Składając życzenia Szczęśliwego Nowego Roku 2024 Przewodnicząca  zaprosiła wszystkich zebranych  na uroczysty obiad  noworoczny.   
  

 

Zdjęcia