Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Obrady KRAJOWEJ RADY FEDERACJI 21-11-2013

21.11.2013 Obrady Krajowej Rady Federacji

W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
Delegatami zostali:
Kol. Grażyna Wesołowska
Kol. Wiesława Licha
Kol. Zbigniew Kaniewski
Kol. Michał Menes


Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


Wszystkim serdecznie gratulujemy!!  W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
Delegatami zostali:

Kol. Grażyna Wesołowska
Kol. Wiesława Licha
Kol. Zbigniew Kaniewski
Kol. Michał Menes


Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


Wszystkim serdecznie gratulujemy!!