Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody specjalizacją w regionie łódzkim

                    

Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody zostało uwzględnione jako jeden z kluczowych przemysłów w regionalnej strategii innowacji Województwa Łódzkiego.
Uczestnicy konferencji prezentowali w swoich wystąpieniach tezę, że włókiennictwo i przemysł mody to branże o dużym potencjale innowacyjnym, które wytwarzają coraz szerszą całkowicie nową gamę produktów, natomiast w produktach tradycyjnych stosują innowacyjne rozwiązania .
Podczas konferencji podawano przykłady wielu nowatorskich rozwiązań kreowanych przez włókienników mających daleko idące zastosowanie w innych branżach pozornie nie związanych  z włókiennictwem jak na przykład w komunikacji , służbie zdrowia itp. Uczestnicy konferencji wskazywali na to, że innowacyjne włókiennictwo jest szansą nie tylko dla Województwa Łódzkiego ale także dla innych regionów o czym świadczyły wystąpienia przedstawicieli województw: Mazowieckiego, Śląskiego i Podlaskiego..
Podczas konferencji wskazywano też na różnorodne bariery występujące w zakresie wdrażania procesów innowacyjnych we włókiennictwie, a związanych z obecnym modelem finansowania nowych wdrożeń i powstającymi lukami w zakresie uzupełniania przez przemysł włókienniczy fachowych kadr, które sprostałyby nowym wyzwaniom przed jakimi stoi ten przemysł.
Wymiana doświadczeń jaka miała miejsce pomiędzy poszczególnymi regionami posłuży do dalszych prac nad poszukiwaniem wspólnych rozwiązań na rzecz wdrażania nowych technologii we włókiennictwie i przemyśle mody. Wyniki tej konferencji będą tez wykorzystane przez Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego.