Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

W Ministerstwie Gospodarki o Instytutach Naukowo-Badawczych

W dniu 23.04.2013 r. w Ministerstwie Gospodarki z inicjatywy IndustriAll odbyło się spotkanie poświęcone problematyce unowocześnienia polskiej gospodarki . W spotkaniu obok przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych z różnych dziedzin życia gospodarczego . Federację naszą na tym spotkaniu reprezentował Zbigniew Kaniewski .
Zarówno związkowcy, jak i przedstawiciele instytutów, wskazywali na potrzebę silniejszych powiązań między światem nauki a przemysłem , na rzecz większego wykorzystywania polskiej myśli zmierzającej do unowocześniania naszej gospodarki , jako kluczowego warunku , dla utrzymania w Polsce miejsc pracy, zarówno  w kontekście pojawiających  się na świecie nowych technologii, jak i ogromnej konkurencji rynku w tym zakresie.
Podczas wielogodzinnej dyskusji uzgodniono , że w stosunkowo nieodległym czasie wszyscy uczestnicy tego spotkania zidentyfikują przeszkody , które nie sprzyjają  w Polsce innowacyjnym procesom  w naszej gospodarce. Dotyczy to , zarówno przeszkód natury prawnej , proceduralnej , a także większego zrozumienia społecznego , na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, od których zależy przyszłość naszej gospodarki.
 Polska w tym zakresie jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej , co nie jest do zaakceptowania z punktu widzenia przyszłości naszego kraju  na arenie międzynarodowej , jak i ze względu na szanse rozwojowe młodego  pokolenia.
 Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska zamierza przeznaczyć do roku 2020 znacznie większe środki na procesy innowacyjne gospodarek krajów członkowskich , Polska nie może się w tej sprawie ciągnąć się  w ogonie .
Podczas spotkania uzgodniono potrzebę wypracowania wspólnych rozwiązań w tej sprawie , które będą przedmiotem wdrażania , zarówno na szczeblu rządowym , parlamentarnym a następnie wspieranym przez pracodawców i związki zawodowe.
To wyzwanie , które stoi przed całym  naszym społeczeństwem .