Array ( [0] => crawl ) : Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”

Konferencja „Różne kultury – wspólne cele”
 
W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja w ramach partnerskiego projektu siedmiu organizacji zawodowych z państw UE oraz państw kandydujących do Wspólnoty Europejskiej m.in. Turcji. W konferencji ze strony polskiej  uczestniczył m.in.
Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji
Przedmiotem dyskusji były kwestie prawne ochrony rynku pracy w kontekście polityki globalnych koncernów- migracji fabryk i przedsiębiorstw do państw o niższych standardach socjalnych.
Problem konsultacji pomiędzy organizacjami pracowniczymi omawiano w kontekście tworzenia Europejskich Rad Zakładowych, forów informacyjnych dla pracowników globalnych koncernów,które posiadają filie swoich przedsiębiorstw w przynajmniej dwóch krajach członkowskich UE.
Ze względu na udział przedstawicieli organizacji reprezentujących przemysł odzieżowy głównym tematem było określenie potencjalnych problemów w zakresie monitorowania zagadnienia migracji firm globalnych pomiędzy państwami tak UE jak i państwami kandydackimi.

Materiał informacyjny nt. Europejskich Rad Zakładowych (opr. Adam Jarosiński)