Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
artykuly/art123/img_1909.jpg

Z. Kaniewski ws. klimatu w imieniu Industriall

W dniach 6-8 kwietnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie Industriall. Kluczowym zagadnieniem jakie zdominowało obrady było stanowisko świata pracowniczego europy wobec koncepcji klimatycznej kreowanej przez UE.

 

Zbigniew Kaniewski – przewodniczący Federacji NSZZ PL w sposób jednoznaczny przedstawił Polskie stanowisko ws. „ pakietu klimatycznego” prezentowana analiza Z. Kaniewskiego oparta została na szeregu konsultacji m.in. z Prezesem Polskiej Akademii Nauk oraz szerokim kręgiem środowisk gospodarczych i związkowych.

W konferencji oprócz sekretarza EKZZ uczestniczyli szefowie trzech ogólnopolskich central związkowych

 

NSZZ „ Solidarność” – Piotr Duda

Forum Związków Zawodowych – Tadeusz Chwałka

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz

 

W prezentacji poniżej znajdują się kluczowe elementy wystąpienia 


 

 

Zbigniew Kaniewski ws. Klimatu
Więcej
artykuly/art120/img_1845_1.jpg

Spotkania w zakładach Andropol i Fasty

Wizyty robocze w zakładach Andropol oraz „Fasty” w Białymstoku.  

 

W drugiej połowie marca prezydium Federacji NSZZ PL ( Z. Kaniewski i M. Menes) odbyło szereg spotkań m.in. w zakładach Andropol i Fasty .


Tematem rozmów z Kol . Marcelą Babikoraz kol. Aleksandrem Muśko (członkiem władz KRF) była problematyka funkcjonowania grupy kapitałowej , która obejmuje obydwie firmy. Szczególnie istotną rolę odegrały kwestię dotyczące zamówień publicznych w zakresie, których Federacja zobowiązała się podjąć szczególne działania w celu przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji z krajów azjatyckich.
 

Fotorelacja ze spotkania w Andropolu.aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w Zakładach C A M E L A w Wałbrzychu

W dniu 5 marca 2014r. kierownictwo Federacji gościło w zakładowej organizacji związkowej w Zakładach Camela Wałbrzych.
Kol. Danuta Wasiak przewodniczącą naszej zakładowej organizacji związkowej szeroko poinformowała o działalności organizacyjnej związku. Prezes firmy Pan Michał Gaździński poinformował o sytuacji firmy jej osiągnięciach, zwracając szczególną uwagę na potrzeby ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją. 
Na uwagę zasługuję fakt iż Camela jest spółką pracowniczą, która pomimo dużej konkurencji na rynku skutecznie radzi sobie w utrzymaniu się na rynku. Warto zaznaczyć iż w firmie panują niezwykle partnerskie relacje pomiędzy zarządem przedsiębiorstwa a nasza zakładową organizację związkową.Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie WIGOLEN

W dniu 27 lutego 2014r. Zbigniew Kaniewski i Michał Menes odbyli spotkanie z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Wigolenie S.A. w Częstochowie.
Podczas spotkania omówiono problematykę związaną z funkcjonowaniem zakładu pracy oraz bieżące sprawy jaki zajmuję się związek.
Warto zauważyć iż firma posiada stabilną sytuację na rynku zaś relację pomiędzy pracodawcą, a naszą organizacją związkową należy uznać za prawidłowe.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie i owocną dyskusję kol. Gabrieli Żyle przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej.Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w Zakładach Stradom w Częstochowie

27 lutego br. odbyło się spotkanie z zarządem naszej zakładowej organizacji związkowej w Stradomiu.
Kol. Stanisław Jarosz – członek KRF oraz Kol. Andrzej Bartel– członek komisji rewizyjnej Federacji zapoznali kierownictwo Federacji z bieżącą sytuacją firmy i działalnością statutową związku.
W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, który wskazał na stabilną sytuację firmy i poinformował o wielu przedsiębiorstwach inwestycyjnych , poprawiających m.in. warunki pracy.
Podczas spotkania kierownictwo przekazało informację o bieżących pracach Federacji oraz OPZZ jak i planach na najbliższy okres.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego- ekspertami ds. energii

Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski , odbył koleją rundę spotkań i rozmów w związku z przygotowaniami do konferencji Industriall Polska w Gdańsku poświęconej problematyce „pakietu klimatycznego” rozmówcami przewodniczącego byli :
Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz dr hab. Krzysztof Szamałek, prof. UW Ekspert ds. gospodarka zasobami naturalnymi.
Ponadto w ostatnim czasie Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem szerokiego grona ekspertów zajmującego się podobną problematyką

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Statutowej OPZZ


W dniu 21 lutego br. w Warszawie po trzeci  obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
Komisja Statutowa w najbliższym czasie na posiedzeniach rad poszczególnych branż przedstawi propozycje zmian do statutu OPZZ
Ostatnie posiedzenie Komisji Statutowej przewidziano po zakończeniu sektorowych  spotkań delegatów na VIII Kongres OPZZ z poszczególnych branż.
Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Statutowej OPZZ


W dniu 28 stycznia br. w Warszawie po raz drugi obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
Zadaniem komisji jest dostosowanie wymogów statutu OPZZ jako ogólnopolskiej centrali związkowej do bieżących potrzeb i  zmieniających się realiów w których OPZZ będzie funkcjonowała przez najbliższe 4 lata .
Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

12.02.2014 Komisja Programowa OPZZ
W dniu 12 lutego w Warszawie obradowała komisja programowa OPZZ przygotowująca materiały programowe na najbliższy Kongres.
Zbigniew Kaniewski, który w imieniu naszej branży, uczestniczył w posiedzeniu komisji złożył szereg propozycji uwzględnionych przez komisję, a dotyczących m.in. 
·         

# eliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji

# upraszczania hamujących rozwój przedsiębiorczości procedur biurokratycznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania  dotychczasowych miejsc pracy,

# zachowania preferencji w realizacji zamówień publicznych przez polskie przedsiębiorstwa 

# zwiększeniem roli mediatorów w rozwiązywaniu sporów zbiorowych na rynku pracy.

·         

Więcej
artykuly/art112/zk-foto.jpg

Spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z
prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem
Przedmiotem spotkania były problemy związane z przygotowaniami do międzynarodowej konferencji związkowej, która odbędzie się w kwietniu 2014 r.  m.in. nt. „pakietu klimatycznego” . Obydwaj Panowie wymienili poglądy związane ze stanem wiedzy z zakresu problematyki zmian klimatycznych na kuli ziemskiej w kontekście ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej, zawartych w tzw. „ pakiecie klimatycznym. Spotkanie to związane było m.in. z przygotowywanym przez Zbigniewa Kaniewskiego stanowiskiem  polskiej strony pracowniczej w zakresie regulacji proponowanych przez UE w ramach „pakietu klimatycznego” .


    
(fot. Prof.M.Kleiber źródło PAN)                       (fot. Z. Kaniewski źródło FNSZZPL)

Więcej