Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w Zakładach Stradom w Częstochowie

27 lutego br. odbyło się spotkanie z zarządem naszej zakładowej organizacji związkowej w Stradomiu.
Kol. Stanisław Jarosz – członek KRF oraz Kol. Andrzej Bartel– członek komisji rewizyjnej Federacji zapoznali kierownictwo Federacji z bieżącą sytuacją firmy i działalnością statutową związku.
W spotkaniu wziął udział także przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, który wskazał na stabilną sytuację firmy i poinformował o wielu przedsiębiorstwach inwestycyjnych , poprawiających m.in. warunki pracy.
Podczas spotkania kierownictwo przekazało informację o bieżących pracach Federacji oraz OPZZ jak i planach na najbliższy okres.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie z przedstawicielami środowiska naukowego- ekspertami ds. energii

Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski , odbył koleją rundę spotkań i rozmów w związku z przygotowaniami do konferencji Industriall Polska w Gdańsku poświęconej problematyce „pakietu klimatycznego” rozmówcami przewodniczącego byli :
Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz dr hab. Krzysztof Szamałek, prof. UW Ekspert ds. gospodarka zasobami naturalnymi.
Ponadto w ostatnim czasie Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem szerokiego grona ekspertów zajmującego się podobną problematyką

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Statutowej OPZZ


W dniu 21 lutego br. w Warszawie po trzeci  obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
Komisja Statutowa w najbliższym czasie na posiedzeniach rad poszczególnych branż przedstawi propozycje zmian do statutu OPZZ
Ostatnie posiedzenie Komisji Statutowej przewidziano po zakończeniu sektorowych  spotkań delegatów na VIII Kongres OPZZ z poszczególnych branż.
Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Statutowej OPZZ


W dniu 28 stycznia br. w Warszawie po raz drugi obradowała Komisja Statutowa OPZZ.
Zadaniem komisji jest dostosowanie wymogów statutu OPZZ jako ogólnopolskiej centrali związkowej do bieżących potrzeb i  zmieniających się realiów w których OPZZ będzie funkcjonowała przez najbliższe 4 lata .
Federacje NSZZ PL w komisji reprezentuje kol. Michał Menes

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

12.02.2014 Komisja Programowa OPZZ
W dniu 12 lutego w Warszawie obradowała komisja programowa OPZZ przygotowująca materiały programowe na najbliższy Kongres.
Zbigniew Kaniewski, który w imieniu naszej branży, uczestniczył w posiedzeniu komisji złożył szereg propozycji uwzględnionych przez komisję, a dotyczących m.in. 
·         

# eliminowania z rynku nieuczciwej konkurencji

# upraszczania hamujących rozwój przedsiębiorczości procedur biurokratycznych z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania  dotychczasowych miejsc pracy,

# zachowania preferencji w realizacji zamówień publicznych przez polskie przedsiębiorstwa 

# zwiększeniem roli mediatorów w rozwiązywaniu sporów zbiorowych na rynku pracy.

·         

Więcej
artykuly/art112/zk-foto.jpg

Spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem11 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Zbigniewa Kaniewskiego z
prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Michałem Kleiberem
Przedmiotem spotkania były problemy związane z przygotowaniami do międzynarodowej konferencji związkowej, która odbędzie się w kwietniu 2014 r.  m.in. nt. „pakietu klimatycznego” . Obydwaj Panowie wymienili poglądy związane ze stanem wiedzy z zakresu problematyki zmian klimatycznych na kuli ziemskiej w kontekście ostatnich inicjatyw Komisji Europejskiej, zawartych w tzw. „ pakiecie klimatycznym. Spotkanie to związane było m.in. z przygotowywanym przez Zbigniewa Kaniewskiego stanowiskiem  polskiej strony pracowniczej w zakresie regulacji proponowanych przez UE w ramach „pakietu klimatycznego” .


    
(fot. Prof.M.Kleiber źródło PAN)                       (fot. Z. Kaniewski źródło FNSZZPL)

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zbigniew Kaniewski na konferencji sprawozdawczej w ENKEVW dniu 10 lutego 2014 r. przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski uczestniczył w konferencji sprawozdawczej naszej zakładowej organizacji związkowej w firmie Enkev.
Konferencję oprócz spraw bieżących zdominowała problematyka przyszłości przedsiębiorstwa w związku z przebudową dworca Fabrycznego w Łodzi i jego okolic, w obszarze którego ulokowane jest przedsiębiorstwo. Jak już wcześniej informowaliśmy, Federacja nasza podejmuje we współdziałaniu z kierownictwem przedsiębiorstwa istotne działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z przyszłością tej firmy.
Podczas konferencji zarówno przewodniczący zakładowej organizacji związkowej
Bogusław Gabara jak i prezes firmy Czesław Grochulski podziękowali Zbigniewowi Kaniewskiemu i całej Federacji za dotychczasową pomoc w nagłaśnianiu problemów firmy zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim.  Ogół uczestników konferencji podkreślił dalszą potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Federacją przedsiębiorstwem w docelowym rozwiązaniu przyszłości firmy.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

W dniu 4 lutego Zbigniew Kaniewski i Michał Menes spotkali się z przedstawicielami zakładowej organizacji związkowej w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” , na czele z przewodniczącym Grzegorzem Kasiewiczem.
Rozmowa dotyczyła bieżących problemów działalności związkowej jak i zagadnień związanych z certyfikacją wyrobów służących szeroko definiowanemu sektorowi bezpieczeństwa ( policja , wojsko, BOR).
Warto podkreślić iż rozmowy skoncentrowały się na znaczącej roli Instytutu Moratex w dbałości o przestrzeganie norm i jakości wyrobów wykonywanych przez przedsiębiorstwa krajowe na potrzeby bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Fakt ten ma niezwykle istotne znaczenie w konfrontacji z wyrobami m.in. z krajów azjatyckich.
Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady Komisji Rewizyjnej i Prezydium FederacjiW dniu 30 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego wspólnie z Prezydium naszej Federacji . Komisja oprócz bieżących prac związanych z funkcjonowaniem Federacji , zapoznała się ze stanem prac remontowo- inwestycyjnych naszego ośrodka wypoczynkowego w Ustce. 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Polanex w Gnieźnie


W dniu 23 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski  oraz Michał Menes odbyli spotkanie z

przewodniczącą związku  zawodowego w Polanex-sie  kol. Renatą  Piekarską oraz prezesem firmy.

Omówiono bieżącą sytuację firmy, podczas spotkania poruszono istotne z punku widzenia zakładowej organizacji związkowej kwestie spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie.


Więcej