Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle LekkimW Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim. Dla porządku przypominamy, że prace tego Zespołu wynikają z wcześniejszych postanowień Zespołu  Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Zespołu brał udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
artykuly/art76/img_1383.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 17-10-2013

 

Obrady Krajowej Rady Federacji połączone z
informacją
Państwowej Inspekcji Pracy

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość kadr na potrzeby przemysłu lekkiegoZgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego  odbyło się w Warszawie  w dniu
27.08.2013 r. inauguracyjne posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Edukacji Zawodowej . W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych .
Federację reprezentował Zbigniew Kaniewski powołany przez Zespół Trójstronny na członka tej grupy, który jednocześnie przewodniczył  obradom.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Konferencja Stowarzyszenia Włókienników Polskich


CZY WARTO INWESTOWAĆ W HODOWLĘ ALPAK W POLSCE?
W gminie Krzynowłoga Mała w powiecie Przasnyskim odbyła się konferencja organizowana miedzy innymi przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich i Związek Hodowców Alpak w Polsce .

Więcej
artykuly/art80/federacja_logo04.jpg

Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody specjalizacją w regionie łódzkim


W dniu 27 maja b.r. odbyła się w Łodzi pod auspicjami Marszałka Województwa Łódzkiego i Stowarzyszenia Włókienników Polskich konferencja poświęcona procesom innowacyjnym w włókiennictwie i przemyśle mody. W konferencji wziął między innymi udział Zbigniew Kaniewski.


Więcej