Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Plany OPZZ na nowy 2014 Rok (materiał filmowy)

    

Koleżanki i Koledzy dobiega końca kadencja władz OPZZ. Przedstawiamy zatem plany i założenia OPZZ na 2014 r. Rok w którym OPZZ na VIII Kongresie dokona wyboru swoich władz. Poniżej załączamy uchwałę VII-go Kongresu OPZZ dotyczącą naszej branży. Wszelkie uwagi co do stanu wykonania uchwały prosimy przesyłać do biura federacji.

UCHWAŁA OPZZ ws. Przemysłu Lekkiego VII Kongres


Więcej
artykuly/art100/pc171296.jpg

Informacja z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZOZ w Runoteksie 17-12-2013 r. !!!
 

Serdeczne Gratulacje !!!
W imieniu Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego
dla Kol. Grażyny Wesołowskiej
 
składają
 
                                                        Zbigniew Kaniewski                      Michał Menes

                                                                przewodniczący                wiceprzewodniczący


 

Więcej
artykuly/art86/konmediator1.jpg

Konferencja Mediatorów z listy ministra pracyW dniu 11 grudnia 2013, odbyła się konferencja mediatorów z listy ministra pracy. W konferencji, jak dotychczas wziął udział  
Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji  i mediator z listy MPIPS ( jeden z 10 mediatorów w kraju powołanych w 2004 r. na wniosek wszystkich reprezentatywnych central związków zawodowych  oraz organizacji pracodawców).
Konferencji przewodniczył  sekretarz stanu w ministerstwie pracy dr hab Jacek Męcina

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady koordynacyjnej IndustriALL Polska


W Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej IndustriALL Polska.
W imieniu naszej Federacji wziął udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Dialog dwustronny

W ostatnim czasie Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego odbyli cykl dwustronnych spotkań
Rozmowy dotyczyły :
a/ Omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłu tekstylno-odzieżowego,
b/ Stanu prac finalnych nad dokumentem dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych .
c/ Potrzeby skoordynowania niezbędnych działań mających na celu wykorzystanie w pierwszej kolejności krajowego potencjału produkcyjnego przy realizacji zamówień publicznych kierowanych pod adresem naszego sektora.
d/ Dokonania analizy krajowych rozwiązań prawnych pod kątem potrzeby wdrożenia rozwiązań unijnych określających niezbędne standardy wyrobów tekstylnych obowiązujących na rynku wspólnotowym.
W związku z tym, że część omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu lekkiego w naszym kraju uzgodniono, że powinny one być tematem pracy Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu Lekkiego.

Więcej
artykuly/art99/pc171289_1.jpg

Spotkanie konsultacyjne z Zarządem Związku Zawodowego pracowników Fabryki Firan i Koronek „Haft „w Kaliszu

Prezydium Federacji z wizytą w Fabryce Firan i Koron Haft  w Kaliszu
 
Zbigniew Kaniewski i Michał Menes w dniu 17.12.2013 r. odwiedzili ZOZ w firmie Haft.
Ze strony naszej zakładowej organizacji związkowej uczestniczyli w spotkaniu przewodniczący Kol. Stefan Suliga oraz jego zastępca Kol. Waldemar Kupny.
Warto podkreślić iż uczestnikiem spotkania był przedstawiciel władz zakładowego związku zawodowego „ Solidarność”, co podkreśla dobrą współpracę pomiędzy dwoma związkami zawodowymi.
W trakcie spotkania, omówiono bieżące problemy funkcjonowania związków zawodowych w Hafcie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania oczekiwań płacowych pracowników tej firmy oraz związkowe zamiary w tej sprawie planowane na rok 2014 .

Więcej
artykuly/art98/pc161287.jpg

SPOTKANIE W FIRMIE OPTEX !!!

Na wniosek Kol. Andrzeja Pieczyńskiego oraz dzięki staraniom przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego w dniu 16-12-2013 r. odbyło się spotkanie z zarządem oraz właścicielami firmy OPTEX S.A w Opocznie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele prezydium Federacji  Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes.
Podczas spotkania Zbigniew Kaniewski przedstawił związkowe oczekiwania dotyczące realizacji bieżącej polityki firmy wobec pracowników.
Przedstawiciele firmy poinformowali o realizacji związkowych postulatów i zamierzeniach związanych z działalnością firmy w przyszłym roku. Realizacja części zakładowych postulatów związkowych wiąże się z dodatnim wynikiem finansowym firmy za ostatnie miesiące.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Propozycje Zw. Zaw. zmian w dialogu społecznym przedstawione Prezydentowi RP i pracodawcom

OPZZ, NSZZ "Solidarność" oraz FZZ - wspólne stanowisko dotyczące nowej formuły dialogu społecznego!!!


cyt. za OPZZ

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady KRAJOWEJ RADY FEDERACJI 21-11-2013

21.11.2013 Obrady Krajowej Rady Federacji

W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
Delegatami zostali:
Kol. Grażyna Wesołowska
Kol. Wiesława Licha
Kol. Zbigniew Kaniewski
Kol. Michał Menes


Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


Wszystkim serdecznie gratulujemy!! 

Więcej