Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie w firmie Lenora sp. z o.o. w ŁodziW dniu 22 stycznia 2014 r. Zbigniew Kaniewski oraz Michał Menes odbyli spotkanie ze związkowcami w firmie Lenora sp. z o.o. w Łodzi. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy funkcjonowania organizacji związkowej , której przewodniczy kol. Bogdan Szondermajer . Podczas pobytu w przedsiębiorstwie odbyło się także spotkanie z prezesem spółki , w trakcie dyskusji podkreślono duży wysiłek załogi związany z restrukturyzacją firmy, wynikającą z potrzeb rynku.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

PKPP "Lewiatan" spotkanie z przewodniczcym Federacji

22 stycznia w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego z prezesem PKPP „Lewiatan” branży odzieżowej Wojciechem Słabym .
Przedmiotem rozmowy było omówienie wspólnych działań w zakresie podejmowania inicjatyw dotyczących kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Uzgodniono ,że w najbliższym czasie obydwie organizacje będą kierować do przedsiębiorstw ankiety wskazujące na konkretne potrzeby kadrowe wynikające z planów rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
Rezultaty oceny ankiet będą przedmiotem współpracy z zainteresowanymi resortami, zarówno pod kontem kształtowania programów nauczania jak i systemu finansowego wspomagania kształcenia młodych ludzi, uwzględniającego potrzeby przedsiębiorstw.  

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej INDUSTRIALL w Katowicach - 20 stycznia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Kaniewski – przewodniczący FNSZZPL . Jednym z głównych tematów było omówienie przygotowań do kwietniowej konferencji w Gdańsku, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Industriall z państw członkowskich Unii Europejskiej. Gospodarzem konferencji będą wszystkie ogólnopolskie organizacje związkowe o charakterze przemysłowym zrzeszone w Industriall , w tym i Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego.
Kluczowym tematem konferencji będzie stosunek związków zawodowych do pakietu klimatycznego przyjętego przez Komisję Europejską . Rada upoważniła Zbigniewa Kaniewskiego do przedstawienia informacji o stanie wiedzy środowisk naukowych odnośnie problemów zmian klimatycznych zachodzących na kuli ziemskiej. Materiał ten będzie podstawą do wyrażenia stanowiska Industriall Polska, wobec propozycji Komisji Europejskiej, które zmierzają do podjęcia rygorystycznych zobowiązań wynikających z wzmożonej emisji CO2, mogących w konsekwencji odbić się na stopniowym ograniczaniu miejsc pracy w wielu krajach UE.

Rada Koordynacyjna dokonała wyboru członków Komitetu Wykonawczego Industriall – Europa , którzy będą reprezentowali Polskę we władzach Industriall od czerwca 2014 r. Na wniosek przewodniczącego Federacji Zbigniewa Kaniewskiego Rada powołała Michała Menesa w skład Komitetu Wykonawczego Industriall – Europa.

Ponad to podczas posiedzenia dokonano wyboru logotypu Industriall-Polska

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Federacja i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych w nowej kamanii dla EUROPY

Jak poinformował w swoim liście do przewodniczącego Zbigniewa Kaniewskiego sekretarz EKZZ.

EKZZ wzywa instytucje europejskie do zmiany obecnego kursu zaciskania pasa oraz przyjęcia odważnego europejskiego programu naprawczego, ukierunkowanego na inwestycje dodatkowych 2% PKB rocznie w ciągu następnej dekady, opierając się na zasobach krajowych i europejskich. Celem jest ożywienie gospodarki, co doprowadziłoby do trwałego wzrostu gospodarczego, ponownego uprzemysłowienia Europy oraz stworzenia godnych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem. Dla EKZZ Jest to jedyny sposób, aby nadać nowy kierunek projektowi europejskiemu oraz by pokazać, że Unia Europejska wspiera postęp społeczny, a nie jest instrumentem, który atakuje prawa socjalne.

Nasza Federacja aktywnie włączyła się w te działania .
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Plany OPZZ na nowy 2014 Rok (materiał filmowy)

    

Koleżanki i Koledzy dobiega końca kadencja władz OPZZ. Przedstawiamy zatem plany i założenia OPZZ na 2014 r. Rok w którym OPZZ na VIII Kongresie dokona wyboru swoich władz. Poniżej załączamy uchwałę VII-go Kongresu OPZZ dotyczącą naszej branży. Wszelkie uwagi co do stanu wykonania uchwały prosimy przesyłać do biura federacji.

UCHWAŁA OPZZ ws. Przemysłu Lekkiego VII Kongres


Więcej
artykuly/art100/pc171296.jpg

Informacja z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZOZ w Runoteksie 17-12-2013 r. !!!
 

Serdeczne Gratulacje !!!
W imieniu Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego
dla Kol. Grażyny Wesołowskiej
 
składają
 
                                                        Zbigniew Kaniewski                      Michał Menes

                                                                przewodniczący                wiceprzewodniczący


 

Więcej
artykuly/art86/konmediator1.jpg

Konferencja Mediatorów z listy ministra pracyW dniu 11 grudnia 2013, odbyła się konferencja mediatorów z listy ministra pracy. W konferencji, jak dotychczas wziął udział  
Michał Menes wiceprzewodniczący Federacji  i mediator z listy MPIPS ( jeden z 10 mediatorów w kraju powołanych w 2004 r. na wniosek wszystkich reprezentatywnych central związków zawodowych  oraz organizacji pracodawców).
Konferencji przewodniczył  sekretarz stanu w ministerstwie pracy dr hab Jacek Męcina

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Rady koordynacyjnej IndustriALL Polska


W Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej IndustriALL Polska.
W imieniu naszej Federacji wziął udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Dialog dwustronny

W ostatnim czasie Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski i Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Tekstylno- Odzieżowego odbyli cykl dwustronnych spotkań
Rozmowy dotyczyły :
a/ Omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w przedsiębiorstwach przemysłu tekstylno-odzieżowego,
b/ Stanu prac finalnych nad dokumentem dotyczącym dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych .
c/ Potrzeby skoordynowania niezbędnych działań mających na celu wykorzystanie w pierwszej kolejności krajowego potencjału produkcyjnego przy realizacji zamówień publicznych kierowanych pod adresem naszego sektora.
d/ Dokonania analizy krajowych rozwiązań prawnych pod kątem potrzeby wdrożenia rozwiązań unijnych określających niezbędne standardy wyrobów tekstylnych obowiązujących na rynku wspólnotowym.
W związku z tym, że część omawianej problematyki ma istotne znaczenie dla funkcjonowania przemysłu lekkiego w naszym kraju uzgodniono, że powinny one być tematem pracy Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu Lekkiego.

Więcej