Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Obrady KRAJOWEJ RADY FEDERACJI 21-11-2013

21.11.2013 Obrady Krajowej Rady Federacji

W dniu 21 listopada 2013 r. obradowała Krajowa Rada Federacji, ze względu na wagę omawianych problemów zbliżający się Zjazd Federacji oraz Kongres OPZZ. W posiedzeniu KRF uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.  Zagadnienia poruszone podczas obrad KRF skoncentrowane były na dwóch obszarach :
1) kwestie wewnętrzne- organizacyjne FNSZZPL.
Powołano Komisję Statutową oraz Komisję Programową na zbliżający się Zjazd Federacji.
2) sprawy funkcjonowania Federacji i w europejskim oraz krajowym  dialogu społecznym.
Krajowa Rada Federacji w głosowaniu tajnym  dokonała wyboru delegatów na Kongres OPZZ.
Delegatami zostali:
Kol. Grażyna Wesołowska
Kol. Wiesława Licha
Kol. Zbigniew Kaniewski
Kol. Michał Menes


Ponadto dokonano wyboru członków rady OPZZ  województwa łódzkiego w osobach

Kol. Andrzeja Pieczyńskiego  oraz Kol.  Zbigniewa Rudnickiego


Wszystkim serdecznie gratulujemy!! 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie koordynacyjne INDUSTRIALL od 23 do 25-10-2013
W Pradze w dniach 23-25 odbyło się spotkanie koordynacyjne Industriall.
W obradach uczestniczyli Zbigniew Kaniewski przewodniczący FNSZZPL oraz jego zastępca Michał Menes.
Spotkanie skoncentrowane było na problemach nurtujących branże szeroko rozumianego przemysłu ( chemicznego, lekkiego, metalowego etc.) Podczas obrad przedstawiono bieżącą sytuację związków zawodowych  na Węgrzech, w Czechach na Słowacji i Słowenii oraz w Polsce.
 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle LekkimW Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Sektorowych Zamówień Publicznych w Przemyśle Lekkim. Dla porządku przypominamy, że prace tego Zespołu wynikają z wcześniejszych postanowień Zespołu  Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego. Z ramienia Federacji w posiedzeniu Zespołu brał udział Przewodniczący Zbigniew Kaniewski.

Więcej
artykuly/art76/img_1383.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji 17-10-2013

 

Obrady Krajowej Rady Federacji połączone z
informacją
Państwowej Inspekcji Pracy

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość kadr na potrzeby przemysłu lekkiegoZgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego  odbyło się w Warszawie  w dniu
27.08.2013 r. inauguracyjne posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Edukacji Zawodowej . W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych .
Federację reprezentował Zbigniew Kaniewski powołany przez Zespół Trójstronny na członka tej grupy, który jednocześnie przewodniczył  obradom.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Konferencja Stowarzyszenia Włókienników Polskich


CZY WARTO INWESTOWAĆ W HODOWLĘ ALPAK W POLSCE?
W gminie Krzynowłoga Mała w powiecie Przasnyskim odbyła się konferencja organizowana miedzy innymi przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich i Związek Hodowców Alpak w Polsce .

Więcej
artykuly/art80/federacja_logo04.jpg

Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody specjalizacją w regionie łódzkim


W dniu 27 maja b.r. odbyła się w Łodzi pod auspicjami Marszałka Województwa Łódzkiego i Stowarzyszenia Włókienników Polskich konferencja poświęcona procesom innowacyjnym w włókiennictwie i przemyśle mody. W konferencji wziął między innymi udział Zbigniew Kaniewski.


Więcej