• FEDERACJA NA PODSUMOWANIA DZIAŁAŃ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PIP W ŁODZI

  Data dodania:16.11.2021

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 
  podsumowuje realizację działań prewencyjno-promocyjnych w roku 2021


  Więcej

 • Wizyta w Brukseli

  Data dodania:04.11.2021

   Delegaci Federacji 

  Więcej

 • 13.08.2021 - Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w Łodzi

  Data dodania:20.08.2021

      
  Głównym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie Sprawozdania finansowego za rok 2020 i prognozy budżetowej Federacji na 2021 r.

  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

  Data dodania:06.07.2021

  W dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie prowadził Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Zespołu.
  W trakcie posiedzenia, OPZZ zaprezentował swój wniosek, dotyczący udzielenia przez rząd pomocy firmom przemysłu lekkiego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  Więcej

 • Data dodania:30.03.2021

  Z przykrością informujemy, że zmarł wieloletni Wiceprzewodniczący naszej Federacji kol. Bolesław  Bartnik .

  Był aktywnym działaczem związkowym znanym i cenionym w środowisku włókniarzy, otwartym na problemy ludzi pracy. 

   

  Pogrzeb odbędzie  się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 13.00 na cmentarzu katolickim na Dołach przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.


  Więcej

 • Życzenia Świąteczne

  Data dodania:24.03.2021


  Więcej

 • Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego

  Data dodania:10.03.2021

  Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego z udziałem przedstawicieli Rządu i Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
  W dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w formie wideokonferencji , zwołane na wniosek Tadeusza Wawrzyniaka – Współprzewodniczącego Zespołu ze strony Pracodawców oraz Wiesławy Lichej –Współprzewodniczącej Zespołu ze strony związkowej.

  Więcej

 • Życzenia Świąteczne

  Data dodania:09.12.2020

  Więcej

 • Projekt POIR.03.04.00-10-0376-20

  Data dodania:08.12.2020

  Więcej

 • Komisja Kobiet

  Data dodania:04.11.2020

   Federacja NSZZ PL w imieniu zrzeszonych w niej kobiet  , popiera stanowisko  wydane przez Komisję Kobiet OPZZ w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej złamania kompromisu aborcyjnego – Przewodnicząca Federacji, członkini Komisji Kobiet OPZZ- Wiesława Licha


  Więcej