Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
artykuly/art219/opzz6.jpg

Posiedzenie Zespolu ds. aktywizacji i usprawniania ogniw związkowych


W dniu 12.01.2017r.  w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie  Zespołu ds.aktywizacji i usprawnienia ogniw związkowych

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

                                           Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

 Zespół do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego wielokrotnie zajmował się na swoich posiedzeniach społecznymi klauzulami zamówień publicznych , które w większości przypadków w ogóle nie były uwzględniane przez gestorów zamówień publicznych. W konsekwencji odbijało się to przez lata na poziomie wynagrodzeń pracowników i ich świadczeniach socjalnych . W tej sytuacji Zespół na swoim posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. uwzględniając znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych/DzU z dn 13.07.2016 r. poz. 1020/ przyjął stanowisko, w którym w sposób szczególny zwraca uwagę na przestrzeganie prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych. Stanowisko to w październiku br. zostało przyjęte przez Radę Dialogu Społecznego. Ze względu na wagę tego stanowiska , a zwłaszcza jego istotne znaczenie dla pracowników firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych zamieszczamy je poniżej:
                                                                 

Więcej
artykuly/art209/a_004.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.


Podczas posiedzenia Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego ” Dialog” w Warszawie  odbyła się debata z okazji I-wszej rocznicy powołania Rady Dialogu Społecznego. W debacie wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki , instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Uczestnicy debaty po zapoznaniu się z dotychczasowymi działaniami Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali szereg swoich uwag i przemyśleń dotyczących przyszłości tej formuły porozumiewania się między rządem, pracodawcami i związkowcami. Zdecydowana większość uczestników debaty podkreślała:

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

 W dniu 6 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji między innymi 20-lecia członkostwa Polski w OECD pod hasłem „Odpowiedzialny rozwój –odpowiedzialny biznes”.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych


Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

26.09.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , które na bazie doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji analizowało wdrażanie w życie znowelizowanej Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego


Co z kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego ?

Zgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, który w ramach nowej formuły dialogu społecznego ponownie powołał Grupę  Roboczą  do spraw Edukacji Zawodowej odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie tej grupy .

Więcej
artykuly/art202/zdjc499cie3_1.jpg

Posiedzenie Branży Przemysłu Odzieżowego i SkórzanegoW ramach cyklu spotkań , które odbywają się we wrześniu br. kierownictwa OPZZ z poszczególnymi branżami w dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość naszych emerytur


Co dalej z przyszłością naszych emerytur?

    W Polsce odbywają się regionalne konferencje organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące oceny obecnie obowiązującego systemu emerytalno-rentowego i wynikające z niej wnioski na przyszłość. Konferencja taka odbyła się również w Łodzi, w której Federację naszą reprezentował Zbigniew Kaniewski.  


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

 

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

                                                    Na wniosek strony społecznej w dniu 30 sierpnia b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w którym , ze strony Rządu wzięli udział m. innymi :

 Jadwiga Emilewicz-  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,

Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej,

Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

 Sebastian Chwałek –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Marek Zagórski -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa .


Więcej