Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego ” Dialog” w Warszawie  odbyła się debata z okazji I-wszej rocznicy powołania Rady Dialogu Społecznego. W debacie wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki , instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Uczestnicy debaty po zapoznaniu się z dotychczasowymi działaniami Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali szereg swoich uwag i przemyśleń dotyczących przyszłości tej formuły porozumiewania się między rządem, pracodawcami i związkowcami. Zdecydowana większość uczestników debaty podkreślała:

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

 W dniu 6 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji między innymi 20-lecia członkostwa Polski w OECD pod hasłem „Odpowiedzialny rozwój –odpowiedzialny biznes”.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych


Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

26.09.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , które na bazie doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji analizowało wdrażanie w życie znowelizowanej Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego


Co z kształceniem kadr dla przemysłu lekkiego ?

Zgodnie z postanowieniami Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego, który w ramach nowej formuły dialogu społecznego ponownie powołał Grupę  Roboczą  do spraw Edukacji Zawodowej odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie tej grupy .

Więcej
artykuly/art202/zdjc499cie3_1.jpg

Posiedzenie Branży Przemysłu Odzieżowego i SkórzanegoW ramach cyklu spotkań , które odbywają się we wrześniu br. kierownictwa OPZZ z poszczególnymi branżami w dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie branży Przemysłu Odzieżowego i Skórzanego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość naszych emerytur


Co dalej z przyszłością naszych emerytur?

    W Polsce odbywają się regionalne konferencje organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczące oceny obecnie obowiązującego systemu emerytalno-rentowego i wynikające z niej wnioski na przyszłość. Konferencja taka odbyła się również w Łodzi, w której Federację naszą reprezentował Zbigniew Kaniewski.  


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

 

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Przemysłu lekkiego

                                                    Na wniosek strony społecznej w dniu 30 sierpnia b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w którym , ze strony Rządu wzięli udział m. innymi :

 Jadwiga Emilewicz-  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,

Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej,

Bartłomiej Grabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

 Sebastian Chwałek –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Marek Zagórski -Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa .


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  I CO DALEJ?

                                                       W dniu 2 września odbyło się posiedzenie doraźnego zespołu d.s. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , Federację i OPZZ reprezentował Zbigniew Kaniewski .

 Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego
W dniu 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

 

Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych  

 

W dniu 7.07.2016 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych poświęcone między innymi bieżącym problemom dotyczącym zamówień publicznych w szeroko rozumianym transporcie.

Więcej