Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
artykuly/art302/zmiana.jpg

13.08.2021 - Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w Łodzi

    
Głównym tematem posiedzenia było omówienie i przyjęcie Sprawozdania finansowego za rok 2020 i prognozy budżetowej Federacji na 2021 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego

W dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie prowadził Leszek Miętek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Zespołu.
W trakcie posiedzenia, OPZZ zaprezentował swój wniosek, dotyczący udzielenia przez rząd pomocy firmom przemysłu lekkiego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
 

Więcej
artykuly/art300/91f7586f-48e2-4612-ae98-08f6a620bb4f.jpeg

Z przykrością informujemy, że zmarł wieloletni Wiceprzewodniczący naszej Federacji kol. Bolesław  Bartnik .

Był aktywnym działaczem związkowym znanym i cenionym w środowisku włókniarzy, otwartym na problemy ludzi pracy. 

 

Pogrzeb odbędzie  się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 13.00 na cmentarzu katolickim na Dołach przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego z udziałem przedstawicieli Rządu i Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego.
W dniu 4 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego w formie wideokonferencji , zwołane na wniosek Tadeusza Wawrzyniaka – Współprzewodniczącego Zespołu ze strony Pracodawców oraz Wiesławy Lichej –Współprzewodniczącej Zespołu ze strony związkowej.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Projekt POIR.03.04.00-10-0376-20

Projekt POIR.03.04.00-10-0376-20

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Komisja Kobiet

 Federacja NSZZ PL w imieniu zrzeszonych w niej kobiet  , popiera stanowisko  wydane przez Komisję Kobiet OPZZ w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej złamania kompromisu aborcyjnego – Przewodnicząca Federacji, członkini Komisji Kobiet OPZZ- Wiesława Licha


Więcej