Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
artykuly/art227/zdjc499cie-sobota-3_1.jpg

Petycja

Federacja nasza  wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Polska, Dziewuchy Dziewuchom,Klubem Krytyki Politycznej w Łodzi i Szacunek dla Łodzi  uczestniczy w inicjatywie budowy pomnika Łódzkich Włókniarek .
W dniu 3.06.2017r. odbyło się spotkanie  przedstawicieli  organizacji inicjujących budowę pomnika Łódzkich Włókniarek w Łodzi .  Poniżej  zamieszczamy petycję do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.


Więcej
artykuly/art226/img_10114.jpg

1 Maja

Święto Pracy

Więcej
artykuly/art224/krf-29-03-2017.jpg

Obrady Krajowej Rady Federacji


W dniu 29.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji ,na którym podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatu  Przewodniczącego Kol. Zbigniewa Kaniewskiego  . 

Więcej
artykuly/art221/krf-8-02-nr-3.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego w dniu 8.02.2017 r.

W dniu 8.02.2017r. w Ośrodku "Prząśniczka" w Arturówku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Federacji z udziałem Przewodniczącego OPZZ Jana Guza .Więcej
artykuly/art219/opzz6.jpg

Posiedzenie Zespolu ds. aktywizacji i usprawniania ogniw związkowych


W dniu 12.01.2017r.  w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie  Zespołu ds.aktywizacji i usprawnienia ogniw związkowych

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

                                           Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

 Zespół do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego wielokrotnie zajmował się na swoich posiedzeniach społecznymi klauzulami zamówień publicznych , które w większości przypadków w ogóle nie były uwzględniane przez gestorów zamówień publicznych. W konsekwencji odbijało się to przez lata na poziomie wynagrodzeń pracowników i ich świadczeniach socjalnych . W tej sytuacji Zespół na swoim posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. uwzględniając znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych/DzU z dn 13.07.2016 r. poz. 1020/ przyjął stanowisko, w którym w sposób szczególny zwraca uwagę na przestrzeganie prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych. Stanowisko to w październiku br. zostało przyjęte przez Radę Dialogu Społecznego. Ze względu na wagę tego stanowiska , a zwłaszcza jego istotne znaczenie dla pracowników firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych zamieszczamy je poniżej:
                                                                 

Więcej
artykuly/art209/a_004.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.


Podczas posiedzenia Krajowej Rady Federacji w dniu 13.10.2016 r.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Przyszłość Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego ” Dialog” w Warszawie  odbyła się debata z okazji I-wszej rocznicy powołania Rady Dialogu Społecznego. W debacie wzięli udział przedstawiciele rządu, świata nauki , instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Uczestnicy debaty po zapoznaniu się z dotychczasowymi działaniami Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali szereg swoich uwag i przemyśleń dotyczących przyszłości tej formuły porozumiewania się między rządem, pracodawcami i związkowcami. Zdecydowana większość uczestników debaty podkreślała:

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

Odpowiedzialny rozwój - odpowiedzialny biznes.

 W dniu 6 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji między innymi 20-lecia członkostwa Polski w OECD pod hasłem „Odpowiedzialny rozwój –odpowiedzialny biznes”.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych


Wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

26.09.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , które na bazie doświadczeń Ministerstwa Cyfryzacji analizowało wdrażanie w życie znowelizowanej Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Więcej