Array ( [0] => crawl ) Aktualności: Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi.

Aktualności Federacji NSZZPL


 
aktualnosci/tekstil213.jpg

ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 ZNOWELIZOWANA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  I CO DALEJ?

                                                       W dniu 2 września odbyło się posiedzenie doraźnego zespołu d.s. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , Federację i OPZZ reprezentował Zbigniew Kaniewski .

 Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu lekkiego

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu lekkiego
W dniu 12 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych

 

Posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych  

 

W dniu 7.07.2016 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu do spraw Zamówień Publicznych poświęcone między innymi bieżącym problemom dotyczącym zamówień publicznych w szeroko rozumianym transporcie.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Posiedzenie Krajowej Rady Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego

      Posiedzenie Krajowej Rady Federacji
         NSZZ Przemysłu Lekkiego w dn 30.06.2016 r.
  

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Czy jeszcze będziemy szyć mundury?


Czy jeszcze będziemy szyć mundury?

    13.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego , poświęcone sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych , które produkują zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.


 

Spotkanie Federacji i Związków Pracodawców funkcjonujących w sektorze przemysłu lekkiego.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego


Zgromadzenie Ogólne Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

W dniu 18 maja br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego podczas którego oprócz bieżących spraw  o charakterze organizacyjnym , wynikających ze statutu związku, dużo czasu jego członkowie poświęcili problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylno- odzieżowych.

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

Co z zamówieniami publicznymi ?

 

Na wniosek Przewodniczącego Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego i Zarządu Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego odbyło się 19 .05.2016r. posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego do Spraw Zamówień Publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego .

 

Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg


 
Europejskie Związki Zawodowe w „Pakiecie klimatycznym „
 


W dniu 5 maja 2016 r. odbyła się w Katowicach międzynarodowa Konferencja na temat skutków wdrażania w krajach Unii Europejskiej tzw. „pakietu klimatycznego” proponowanego przez Komisję Europejską , a dotyczącego między innymi znacznego ograniczania w latach następnych emisji CO 2 . Obszerne materiały w tej sprawie podczas niezwykle burzliwych obrad, przedstawione zostały przez związkowców trzech central związkowych OPZZ, Solidarności  i Forum, a także przedstawicieli pracodawców reprezentujących krajowe górnictwo i hutnictwo . Z przedstawionych  materiałów  jasno wynika , że wdrożenie proponowanego przez Komisję Europejską znacznego ograniczenia emisji CO 2 w przypadku Polski , a zwłaszcza Regionu Śląskiego, związane będzie ze znacznym podniesieniem ceny energii , utratą wielu miejsc pracy , pogorszeniem konkurencyjności wielu przedsiębiorstw, a nawet całkowitą likwidacją części firm. Obecny na konferencji Przewodniczący Federacji Zbigniew Kaniewski przedstawił stanowisko całego środowiska przemysłu lekkiego /pracodawców i związków zawodowych /, w którym wskazał na pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu lekkiego , w przypadku znacznego wzrostu ceny energii , co w konsekwencji może prowadzić do zwolnień pracowników . W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę  podejmowania przez Polskę działań zmierzających do dalszego ograniczania emisji CO 2, ale tylko w takim zakresie w jakim jest w stanie udźwignąć polska gospodarka,  bez potrzeby zwalniania z tego powodu pracowników. Apelował też o to , aby Unia Europejska wspierała swoimi środkami niezbędne działania innowacyjne w przedsiębiorstwach mające na celu ograniczenie emisji CO 2 , a nie tylko w drastyczny sposób egzekwowała swoje propozycje bez wyraźnego wsparcia  takich działań w realnej gospodarce .
Konferencje takie odbywać się będą w innych krajach , szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych , a wnioski z niej wynikające będą zawarte w ostatecznym materiale, który zostanie przyjęty przez Europejską Konferencję Związków Zawodowych w październiku 2016 r.


Więcej
aktualnosci/tekstil213.jpg

28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W 2003 r. Sejm RP na apel między innymi Międzynarodowej Organizacji Pracy proklamował swoją uchwałą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Od wielu lat ruch związkowy na całym świecie obchodzi 28 kwietnia jako Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy . Obchody Dnia Bezpieczeństwa mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. Dzień ten stanowi okazję do organizowania kampanii upowszechniającej wiedzę o problematyce zdrowej i bezpiecznej pracy , nowych zagrożeniach zawodowych i tym podobne. W związku z powyższym zachęcamy koleżanki i kolegów do wykorzystania  przez wasze organizacje związkowe  stosownych materiałów w powyższej sprawie zamieszczonych na stronie OPZZ  w popularyzowaniu w  waszych zakładach zdrowej i bezpiecznej pracy.

Prezydium Federacji NSZZ PL


Więcej